Verpakkingsinformatie Buzon PB-Serie

Wat weegt een drager, hoeveel eenheden zitten er in 1 doos of op 1 pallet?

In de onderstaande - indicatieve* - tabel staan de verpakkingseenheden, afmetingen en gewichten van de Buzon PB-Serie dragers vermeld.

* Wij behouden ons nadrukkelijk het recht voor om van de standaard VPE's af te wijken indien dit een besparing op de logistieke- en/of transportkosten tot gevolg heeft.